10 uncommon words

2. Kapupod an- nationwide

Ex: Gusto kong magpabahibaw sa kapupod an sa akong ginabuhat.

3. Kasinatian – experience

Ex: May kasinatian ako sa pag sakay og bike.

4 Pahulagway- papicture

Ex: Pwede mag pahulagway kanimo?

5. Pasundayag – contest

Ex: Naay pasundayag sa bario karon.

Muhon

Muhon.. mao ning ilubong sa yuta nga maoy timailhan nga diha ra kutob or pag-utlan. Boundary sa kasikbit nga yuta. Sample: Ibutang ang muhon sa mismong linya (Put the boundary stone exactly in the boundary line)

Tig-a

Tig-a or Patig-aha (v).. Gahi.. as in hard.. Tig-a ug kasing-kasing. Sample: Kung maka dungog kamo sa Iyang (Jesus) pulong, ayaw patig-aha ang inyong kasing-kasing. (If you hear His words, harden not your heart)

Besperas

Kahugan or “Sa kahugan”, this means sa adlaw mismo, in english, on the day. Ang adlaw before sa kahugan kay gitawag sa bisaya ug besperas (desperas sa tagalog). Sample: Ugma na ang kahugan sa pyesta sa among lungsod. (Tomorrow is the day of our town fiesta)

Sagmuyo

Sagmuyo.. nasagmuyo (v), pasabot ani kay naguol, in english it means disappointed. (It also means sad to some extent and usage) Sample: Nasagmuyo ang coach sa Ginebra sa dakong kapildihan sa ikaduhang dula (The coach of Ginebra was disappointed due to losing the 2nd game)

Utlanan

Utlanan (n) or Pag-utlan (n), pasabot ani kay kinutoban.. hangtod asa.. in english this means boundary. Sample: Asa ang utlanan sa inyong yuta ug sa amoang yuta? (Where is the boundary between your land (property) and our land?)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: